Hur man laddar ner Google Chrome med Powershell

Hur man laddar ner Google Chrome med Powershell:

1.  Öppna "Windows Powershell (x86)" applikationen som Administratör.

2. Klistra in denna koden i text rutan och klicka enter.

$Path = $env:TEMP; $Installer = "chrome_installer.exe"; Invoke-WebRequest "http://dl.google.com/chrome/install/375.126/chrome_installer.exe" -OutFile $Path\$Installer; Start-Process -FilePath $Path\$Installer -Args "/silent /install" -Verb RunAs -Wait; Remove-Item $Path\$Installer

3. Powershell kommer då ladda ner Google Chrome i bakgrunden, så det kan ta 2-5 minuter för ikonen att dyka upp.

  • 56 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Relaterade artiklar

Hur du ansluter till din Windows VPS

Hur du ansluter till din Windows VPS: 1. Öppna "Fjärrskrivbord" applikationen. 2. Skriv in din...

Hur man hittar sina inloggningsuppgifter

Hur man hittar sina inloggningsuppgifter: Basic VPS: 1. Navigera till klient sidan. (Du kanske...